Hvad tilbyder vi til private?

Individuel samtale/familiesamtale

Vi tilbyder at tale om sorgen. Hensigten med sorgrådgivning er at tilbyde støtte og rådgivning, som kan hjælpe dig/jer til at kunne leve med sorgen og fungere i den nye og forandrede hverdag, der opstår, når man har mistet en, man holder af.

Vi tager udgangspunkt i de temaer, der er aktuelle og fylder i din/jeres konkrete situation, uanset om du har mistet et barn, en ægtefælle eller en forælder. Vi tilbyder samtaler til børn, unge og voksne. Vi tilbyder også familiesamtaler.

Forældresamtaler til børn med særlige behov

Som forælder til et barn med særlige behov kan det være vanskeligt at vide, hvordan man bedst hjælper sit barn, når én i familien eller andre tætte relationer dør. Kan man forvente de samme sorgreaktioner som hos andre børn? Børn med særlige behov kan opleve at være i verden på en anden måde end andre børn. Hos Sorghjælp kan du få vejledning til, hvordan du kan forstå, snakke med og visuelt støtte dit barn med særlige behov i forhold til et tab.

Tab i graviditeten

Hvert år oplever mange at miste før og til termin. Det kan være forbundet med følelser som ensomhed, en øget sårbarhed og stor sorg. Mange kan opleve, at det ikke føles helt legalt at være i sorg over at miste i graviditeten.

Der kan også ligge en stor sårbarhed i at tale om et tab i graviditeten. Det kan forstærke de i forvejen svære følelser og give oplevelsen af ensomhed. Som par kan man også opleve, at man ikke har et fælles sprog i sorgen, og det kan forstærke oplevelsen af ensomhed og sårbarhed.

Vores erfaring er, at det for mange kan være hensigtsmæssigt at tale om de tanker og følelser, der kan følge med, når man mister i graviditeten. På den måde kan sorgen få et sprog.

Sorggrupper for forældre og børn

Vi afholder sorggrupper for børn, unge og forældre. Vores erfaring er, at børn/unge har stor glæde af at være i en sorggruppe med andre børn. Her er der mulighed for at være i et rum med andre, som ved, hvad det vil sige at have mistet. At opleve fællesskabet i en sorggruppe kan være med til at give børn og unge følelsen af tryghed og genkendelighed.

Som forælder kan det give mening at møde andre forældre, der står i samme situation. Sorggruppen for forældre er ikke et terapirum men et rum, hvor vi snakker om at kunne være i den situation, man står i. Det kan fx være traditioner ved højtider og mærkedage. Vi kan også tale om de ændrede rutiner og relationer, som den forandrede hverdag kan byde på.

Derfor tilbyder vi parallelle sorggrupper for børn/unge og deres forældre med i alt 8 gruppegange. Den første og sidste gruppegang er fælles, hvor børn/unge og forældre er sammen.

Kontakt

28 70 24 43

30 31 07 65

 

Copyright © 2024 Sorghjælp. All Rights Reserved.